MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kat Mülkiyeti Kanunu'na uygun olarak muhasebe işlemlerinin yapılması, defterlerinin tutulması, ortak gider ve avans paylarının hesaplanması ile beraber aidat toplanması ve kesin hesapların dökülmesi.

  •  Apartman/Blok/Site yönetim personellerine bütçeleme teknikleri eğitiminin verilmesi.
  • Mali mevzuat değişikliklerinin Apartman/Blok/Site yönetim personellerine aktarılması ve uygulama eğitimlerinin verilmesi.
  • Apartman/Blok/Site yönetiminin mali ve muhasebe denetimlerinin yapılması ve denetim raporunun hazırlanarak Apartman/Blok/Site Yönetim Kuruluna sunulması.
  • Apartman/Blok/Site yönetimlerinin alımları ile ilgili satın alma dosyalarının incelenmesi.
  • Apartman/Blok/Site yönetimlerinin kasa ve banka kayıtlarının incelenmesi.
  • Gelir-Gider dengesinin kurulmasında Kat malik ve sakinlerine karşı özellikle mali ve muhasebe konularında şeffaf yönetim anlayışının organize edilmesi.