Firmamız

Hakkımızda


Antalya'da kurulu olan firmamız, Real Yönetim’in en temel amacı, apartman ve sitedeki sakinlerimizin huzurunu sağlamak ve yaşam standartlarını kolaylaştırmaktır. 

Apartmanınız ve sitenizin yönetimi 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde şirketimiz Real Yönetim tarafından şeffaf ve güvenilir bir şekilde yönetilmektedir.
Herkesin birbirine saygı duyduğu kimse kimsenin huzurunu kaçırmadan ve değerlerini koruyarak apartman ve sitede sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sağlamaktayız.
Günümüzde yaşanan problemler; apartman yöneticisi aidatları toplayamamaktan, apartman ve site sakinleri ise hizmetten şikayetçidir. Yaşanan sorunlar kat sakini ve kat maliklerini rahatsız etmektedir. Bunun sonucunda hizmetler aksamakta ve yaşam alanı ortadan kalkmaktadır.

Tüm bu sorunların çözülmesi ve hizmetlerin aksamaması için Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi’ni firmamız Real Yönetim olarak tüm; idari, mali, hukuk, güvenlik,teknik ve temizlik işlerinde görev ve sorumlulukları devralıyoruz.

Sizlere gelişen teknolojiyle birlikte, apartman ve sitenizde 7/24 neler yapıldığını tek tuşla görme imkanı sağlıyoruz. Bizim için, Antalya'daki kat sakinlerimizin öneri ve  görüşleri dikkatle ve özenle değerlendirilecektir.

Sözleşme sürelerimiz en az 1 yıllıktır. Sözleşme şartlarına ve hizmet şartlarına uyulmadığı takdirde  kat malikleri, oy çoğunluğuyla tek taraflı hiçbir ücret ödemeden sözleşmeyi feshedebilir.

Saygılarımızla,
Real Gayrimenkul Yönetim