HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ


  • Ana gayrimenkul Yönetiminin 3.kişilerle olan anlaşmazlıklarının çözümlenmesinde, ana gayrimenkul yetki alanına bağlı birimler ve bağımsız bölümler adına kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki yardım verilmesi
  • Apartman/Blok/Site yönetiminin alacaklarını takip ve tahsil etmek.
  • Ana gayrimenkul Yönetiminin, hukuki konularda yapılacak her türlü yazışmalarının yapılması. Hukuki konulardaki her türlü sözlü ve yazılı danışmaya yazılı olarak cevap verme, İhtarname-İhbarname ve protesto düzenlenmesi, senet düzenleme, eğitmenlik hizmeti, danışmanlık hizmetinin sağlanması.
  •  Ana gayrimenkul yöneticiliğinin 3.kişilerle yapacağı sözleşmelerle ilgili olarak, imza öncesi ileride doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesi için hukuki görüş bildirmek ve yapılması gerekli sözleşmelerin hazırlanması.
  • Ana gayrimenkul acil gereksinimi halinde hukuki sorunların irdelenmesi amacı ile yapılacak toplantılara katılmak meşru mazeret halleri hariç olmak üzere acil bir durum halinde en kısa zamanda Ana gayrimenkul çağrısına icabet etmek, görevli bir hukukçuyu Apartman/Blok/Site yönetiminin ihtiyaç duyacağı mekanda hazır bulundurmak.
  • Ana gayrimenkul yönetimi ile kat malikleri veya kiracılar, kat malikleri ve veya kiracılar ile aynı Ana gayrimenkul kompleksinde bulunan kat maliki ve/veya kiracılar arasındaki kat mülkiyetinden doğan hukuki ihtilafların çözümü hususunda yöneticiye hukuki danışmanlık vermek ve gerek icra ve gerekse mahkeme yolu ile çözümlenmesinin sağlanması.