İdari Ve Lojistik Bina Yönetimi

İdari Ve Lojistik Bina Yönetimi


İDARİ VE LOJİSTİK BİNA YÖNETİMİ

 Hizmet Firmaları Portföy Seçeneklerinin, Hizmet şartnameleri ve Sözleşmeleri Hazırlanması, Taşeron Değerlendirmeleri ve Teklif Alımları, Teklif Değerlendirme Raporları Hazırlanması, Tesis Devreye ve İşletmeye Alma, Hizmet Sözleşme ve Şartname Denetimi, Hizmet Kalite Raporlaması, İşletme Maliyet Düşürücü Tedbir Raporlamaları, Yatırım Karar Raporlamaları.

Temizlik ve Bakım : Tesis dahilinde bulunan binaların, dış yolların ve kaplamalıdış alanların her türlü temizlik işlerinin koordine edilmesi, denetlenmesi ve raporlanması.
Güvenlik : Tesis girişi, bina girişi, araç kontrolü Danışma ve elektronik güvenlik hizmetlerinin koordine edilmesi, denetimi ve raporlanması.
Enerji Giderleri : Ana yapı ve Ortak Alanlara ait elektrik ve su faturalarının kontrol edilerek ödenmesi.
Atık Yönetimi : Atık yönetim stratejilerinin tasarlanması. Atıkların toplanması ve ayrılmasının sağlanması, tesis dahilinde belirlenen bir yere, belediye çöp arabalarının almasını sağlayacak şekilde çöplerin ulaştırılmasının sağlanması
Satın Alma Yönetimi : Ana yapı ve Ortak Alanlara ait bakım, onarım, teknik hizmet, ofis ve diğer sarf malzemelerinin satın alınması.
Demirbaş Yönetimi: Ana yapı ve ortak alanlara ait tüm demirbaşların koordine edilmesi ve raporlanmasıdır.
Peyzaj: Apartman/Blok/Site dahilinde iç ve dış mekan bitkilerinin; sulama, budama, çim biçme, muhafaza, temizlenmesi işlerinin koordine edilmesi, denetlenmesi ve raporlanması, bahçe bakım programlarının Site Yönetimine bağlı çalışan Peyzaj Mimarı ile beraber yapılması.
İlaçlama Yönetimi: Ana yapı bünyesinde kemirgen, haşere ve uçan haşerelere karşı ilaçlama ve koruma yöntemlerinin sağlanması.
Taşınma Yönetimi: Demirbaş eşyanın sayılması, Danışmanlık ve işyeri konsepsiyonu, yeniden donanım ön hazırlığı, değiştirmenin gerçekleştirilmesi, büro mobilyaları deposunun yönetilmesi, yapı teknik ve bina teknik hizmetlerinin yürütülmesi.
Acil Durum Yönetimi: Yangın, su basması, deprem, terör, sabotaj tehlikelerine karşı acil durum planlarının ve organizasyonunun hazırlanması, sakinlere duyurulması, eğitimi, sığınak alanlarının bakımı ve gerektiğinde planları uygulamaya alma işlemlerinin sağlanması.
Haberleşme Hizmetleri: Dahili Evrak Dağıtımı (Sistem formlarının, kayıt sisteminin oluşturulması, dosyalama ve raporlama sistematiğinin belirlenmesi).
Posta, Kurye ve Kargo Hizmetleri :(Pazar araştırmaları, sözleşme yönetimi, denetleme ve raporlama sistematiğinin oluşturulması, fiyat politikası standardizasyonu)
Kopyalama ve Baskı Hizmetleri: Telefon Santralleri Yönetimi (Sözleşme yönetimi, teknik hizmet, telefon rehberi oluşturulması ve güncellenmesi)