KMK Esaslarına Göre Muhasebe Hizmetleri

Kat Mülkiyeti Kanunu'na uygun olarak muhasebe işlemlerinin yapılması, defterlerinin tutulması, ortak gider ve avans paylarının hesaplanması ile beraber aidat toplanması ve kesin hesapların dökülmesi.