Site Yönetiminde İşletme Destek Hizmetleri

Gayrimenkul Yönetimi Müşteri Hizmetleri Hattı (Call Desk Management): 24 saat gayrimenkul hizmet taleplerine uygun istek ve şikayetlerin alınıp, değerlendirildiği çağrı merkezi işletmesi.
İş Kontrol Merkezi Yönetimi (Work Control Center) : Gayrimenkulde yapılan günlük ve yıllık tüm operasyonların takip edilip durum incelemesi ve “Hizmet tamam” müşteri geri dönüşü kontrolünün yapılması.
Müşteri Memnuniyeti Araştırması : Toplu veya birebir anket çalışmaları ve verilerin değerlendirilmesi ile gayrimenkul kullanıcılarının memnuniyet ölçümünün yapılması.
Demirbaş ve Mobilya Yönetimi : Apartman/Blok/Site bünyesinde ortak kullanılan hizmet ekipmanları, araç-gereç, mobilya vb. hareketli eşyaların yer, durum ve muhasebeye amortisman girdisi verecek şekilde kontrollerinin yapılması.
Alan Planlaması (Space Planning): Personel organizasyonu veya makine düzenine göre mimari yerleşim planlarının çıkarılarak yerleşiminin yönetimi hizmetidir.
Muhaberat Hizmetleri : Tesis içi veya dışı posta ve koli hareketlerinin organizasyonun yönetimi.
Taşınma Yönetimi (Move Management) : Tesis içi veya dışı bağımsız bölüm taşınma organizasyonlarının masadan masaya prensibi ile gerçekleştirilmesi.
Yönetim Toplantıları Organizasyonu : Gayrimenkul Yönetim Kurulları toplantılarının 634 Sayılı K.M.K. gerekliliklerine uygun olarak organizasyonu ve yönetimi. 
Gayrimenkul Muhasebesi ve Vergi Hizmetleri : Gayrimenkul Ticari hareketlerinin kayıt altına alınması ve yıllık bütçe raporlanmasının yapılması hizmetidir. Aynı çerçevede mali takvime göre gayrimenkul vergi ve harçlarının tahakkuklarının kontrolü de yapılmaktadır.