Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebi ile site ve apartman genel kurul toplantılarının ertelenmesi

25.07.2020 | Blog | 725
Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebi ile site ve apartman genel kurul toplantılarının ertelenmesi

Koronavirüs (Covid-19)  Salgını Sebebi ile Site ve Apartman Genel Kurul Toplantılarının Ertelenip Ertelenmemesi

Site ve apartman genel kurullarının koronavirüs (Covid-19)  salgını ile ilgili olarak yapılması gereken genel kurullarının iptaline veya ertelendiğine ilişkin bir genelge, karar veya kanun bulunmamaktadır.

Dolayısı ile Apartman veya Site Genel Kurullarının 11 Mart 2020 tarihi sonrasında yapılması mümkündü. Gerekli sağlık ve güvenlik şartları sağlanarak yapılmış olması halinde herhangi bir kanuna veya karar aykırılık teşkil etmemiştir. Dolayısı ile geniş hacimli  kapalı alanlarda sosyal mesafe şartlarının korunması ve maske kullanımının zorunlu olması sureti ile oturumların yapılması mümkün olmuştur. Diğer taraftan açık havada yapılacak genel kurul toplantıları da yine sosyal mesafe maske şartı ile mümkün olacaktır.

Ancak aşağıdaki mevzuat taramasına ilişkin olarak gerek 7244 Sayılı Kanunun 2. maddesi ç ve d fıkraları kapsamındaki kapsam 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ( KMK) ile ilgili olmamasına rağmen mevcut uygulamada yine KMK’da yer almayan kimi hususların 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundan alındığı da bilinmektedir.

O halde gerek 7244 Sayılı Kanun, T.C. İçişleri Bakanlığı 16/03/2020 tarih ve 89780865-153- E.5361 sayılı  “Coronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Burhan ERSOY imzalı 09.04.2020 tarih ve 19028039-010.07.01-E.48575 sayılı" Genel Kurul ve Diğer Toplantılar” yazısı ve her halükarda “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” çerçevesinde gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasının mümkün olmadığı, şehirler arası ve milletler arası seyahat kısıtlamasının olduğu, programlı olmayıp bir veya birkaç gün önce ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki maliklerin sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği tarihlerde önceden ilan edilen genel kurula katılımının mümkün olmayacağı (her halükarda kendilerini vekalet ile temsil ettirebilirler) veya genel kurulda güvenli sosyal mesafe ve maske kullanımının sağlanmasının mümkün olmayacağı düşünüldüğü takdirde Site ve Apartman Yönetici ve Yönetim Kurullarını bu paragraftaki yazı, genelge ve kanunlara göre genel kurul toplantılarının emsal alınmak sureti ile erteleyebileceğini ve genel kurulların “Olağanüstü Genel Kurul” çağrı usulleri çerçevesinde ilgili bakanlıkça herhangi bir başka erteleme olmadığı sürece  31/7/2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmasının gerektiği, mevcut yönetim ve yönetim kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edebileceğine ilişkin görüşümüzü ifade ederiz. 

Kaynak: realyonetim.net 

Yorum gönder

Konu hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
E-mail adresinizi spam için kullanmayız ve sitemizde göstermeyiz.

* Zorunlu alanlar