Yönetim planı nedir? Nasıl yapılır?

17.06.2020 | Blog | 720 | 1
Yönetim planı nedir? Nasıl yapılır?

Apartmanlar ve siteler toplu yaşamın görüldüğü yaşam alanlarının başında gelir. Okullarda, sokaklarda, devlet dairelerinde kısacası insanların bir arada yaşadığı her türlü ortamda uyulması gereken bazı kurallar vardır. Toplum içinde uyulması gereken kurallar kanunlarla koruma altına alınmıştır. Toplum içinde bulunan her birey bu kurallardan sorumludur. Apartmanlar ve siteler gibi daha küçük boyutlu yaşam alanlarında da uyulması gereken kurallar bulunur. Bu kurallardan bazıları toplum huzuru için gereklidir ve bu kuralların dışındaki maddeler bina yönetimindeki kişilerin öncülüğünde apartman ve site sakinlerinin ortak kararlarıyla belirlenebilir. Kararları ortak almak ve tüm bireylerin bu kurallara uyması, birlikte yaşam için en sağlıklı olan yoldur.

Yönetim Planı Nedir?
Apartmanlar ve siteler gibi ortak yaşam alanlarında düzeni sağlamak ve adil bir ortam oluşturmak için site yöneticisi sorumluluğunda ortak kararlar alınır. Çok katlı binalarda yaşayan insanların karara ortak varması gereken bazı konular vardır. Bunların başında sitenin yönetim tarzı, ortak eşyaların kullanılması ve sakinlerin uyması gereken kurallar yer alır. Bu konuların işleyişini ve ortak kuralları barındıran, hukuk ortamında geçerli sözleşmeye yönetim planı denir.

Yönetim Planı Neden Önemlidir?
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. maddesine göre yönetim planı apartman ve sitenin yönetim tarzını belirleyen, yönetici ve denetçilerin alacakları ücretleri tespit eden, yönetimle ilgili bütün konuları barındıran ve tüm kat maliklerini ilgilendiren bir sözleşmedir. Yönetim planında olmayan durumlar hakkında karar verilirken KMK ve kanunlardan yararlanılır.

Yöneticiler İçin Yönetim Planı Nasıl Olmalı?
Apartmanlarda ve sitelerde uyulması gereken kurallar gibi yönetimle ilgili tüm konuların kararlaştırıldığı ve bu kararların ilan edildiği hukuki geçerliliği olan belge, yönetim planıdır. Yönetim planı, tapu müdürlüklerinden alınan resmi taslak üzerinde işlemler yapılarak oluşturulur. Yönetim planı hazırlanırken sakinlerin kararları demokratik bir şekilde karşılaştırılmalı ve çoğunluğun talep ettiği yönde kararlar alınmalıdır. Alınan kararlar yaşam alanındaki tüm bireyleri ilgilendirdiği için gelir-gider dengesi gibi tüm verilerin değerlendirilmesi gerekir. Alınan kararlar, herhangi bir durumda yönetimin sıkıntı yaşamaması için açıkça ifade edilmeli ve olası ihtimaller halinde yapılması gerekenler ortak bir şekilde kararlaştırılmalıdır. Yönetim planını en verimli şekilde oluşturmak ve uygulamak için bu konuda deneyimli Apsiyon site yönetimi gibi profesyonel bir yönetim uygulamasından faydalanabilirsiniz.


Site ve Bina Yönetimi İçin Yönetim Planı

Site ve bina yönetiminin düzenli ve belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi hem ortak yaşam alanlarını paylaşan bireyler için hem de yönetim için oldukça önemlidir. Yönetim planlarında alınan ortak kararlar da yönetim ve apartman sakinleri için yol gösterici olur. Sunduğu iletişim, takip ve rapor kolaylıklarıyla apartman yönetimine dijital bir boyut katan Apsiyon apartman yönetimi uygulamalarından yararlanarak yönetim planının oluşturulması aşamasından duyurulmasına ve takibine kadar her adımda profesyonel bir yol izleyebilirsiniz.

Apartman ve Sitelerde Yönetim Planı Nasıl Belirlenir?
Hukuk çerçevesinde bir binanın yönetim şeklini belirleyen belgeye yönetim planı denir. Yönetim planı oluşturmak için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne bağlı tapu müdürlüklerinden bu belgenin edinilmesi gerekir. Temin edilen bu taslak üzerinde siteye veya rezidansa özel bir yönetim planı oluşturulur. Oluşturma aşamasında rezidans yönetimi, kararların ortak ve demokratik bir şekilde verilmesini sağlar. Alınan bu kural ve kuralların takibi de yönetim tarafından kontrol edilir.

Yönetim Planına Nereden Ulaşılır?

Kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin tescili esnasında yönetim planının tapuya verilmesi şarttır. Bu plan olmadan tescil işlemleri gerçekleştirilemez. Ayrıca yönetim plansız iskan alınması da mümkün olmaz. Medeni Kanun uyarınca tapu sicili herkese açıktır. Tapu sicili ile ilgisi olan herkes tapu kütüğündeki sayfaların ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini ve bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Ayrıca kimsenin tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini öne sürme hakkı yoktur. Kat malikleri yönetim planına yapıdan ulaşabilir, bu planları tapu idarelerinden harç karşılığında alabilir.

Yönetim Planı Nasıl Değiştirilir?

Çeşitli sebepler nedeniyle yönetim planında değişikliğe gidilmesi gerekebilir. Bu değişim site sakinlerinin aldığı çoğunluklu kararlar doğrultusunda olmalıdır. Yönetim planı değişimi için yapılan oylamalarda değişime gidilmesi için 5’te 4 oy birliği sağlanmalıdır. Örnek olarak, üye sayısı 120 olan bir toplantıda 96 oy’un değişim yönünde olması gereklidir. Uygun şartlar sağlandığında yönetim planı değişimi yapılabilir.

Yönetim Planı İptali 
Yönetim planı iptali, yönetim planı değişiminden daha farklı işlenir. Kat maliklerinin yönetim planı değişimi ve talebi gibi bir hakkı varken yönetim planının tamamen iptali gibi bir durum olmaz. Ancak belli durumlarda alınan ortak kararlar ile yönetim planı kısmen iptal edilebilir.

REAL GAYRİMENKUL YÖNETİM

Yorumlar ( 1 )

  • Heyoo Akıllı Web - Yorum adam
    Hasan, 23.06.2020

    Tam aradığım konu... Faydalı bilgiler için teşekkürler.

Yorum gönder

Konu hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
E-mail adresinizi spam için kullanmayız ve sitemizde göstermeyiz.

* Zorunlu alanlar