Doküman Yönetimi Ve Geliştirmesi

 Apartman/Blok/Site yönetiminin kalite ve performansının kalıcı dokümantasyon ile sağlanma işlemidir. Hizmetin şeffaflaşması yanında bilginin sürekliliği ve bir sonraki işletmeye bilgi sağlaması açısından yararlıdır. Bu konuda yönetim planlarından, kira kontratlarına, organizasyon formlarından, iş akış formlarına kadar dökümantasyon hizmetinin sağlanmasıdır.

Yönetim Planları: Kanunen her ana gayrimenkulün sahip olması gereken, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu esaslı bir işleyiş ve yönetim tarzı kuralları çalışmasıdır.
İşletme Planı ve Projesi: Yönetim planının gereklilikleri, bina ihtiyaçları, kullanıcı ihtiyaçları vb. girdiler doğrultusunda ticari ve teknik-lojistik işletme konularından yıllık olarak yapılmaktadır.
İşletme Organizasyon ve iş Akış Diyagramları: Her hizmet ekibinin her gayrimenkule göre belirli bir işleyiş tarzı ve çalışma şeması olması gereklidir. Bu organizasyon şeması ve iş akışlarının değişen günün ihtiyaçlarına göre yenilenmesi işlemi.
Hizmet İş Formları vb. : Günlük hizmet operasyonlarında gerekli talep formları, iş bildirgeleri vb. her türlü evrakların hazırlanması çalışmasıdır.

Hizmet Geliştirme Raporlamaları : Apartman/Blok/Site Yürütme Kurulu’nun aldığı veya verdiği hizmetin tüm yönleri ile analiz edilerek geliştirilmesi, gereksiz ticari ve uygulama anlamındaki maliyet düşürücü, kalite yükseltici faktörlerin ortaya konmasıdır.