Proje Geliştirme Ve Yönetimi (Strategıc Plannıng)

 Her hizmetin bir sözleşme ile başlaması ve bir teknik şartname ile detaylanması, ana gayrimenkulde sakinlere kaliteli hizmet yanında düşük bir maliyet de sağlayacaktır. Hukuki hizmet sözleşmeleri yanında her türlü uygulama teknik şartnamesini de hazırlayıp, bunların uygulama denetimini görevi Site yürütme Kurulu adına yapılır.
Hizmet Sözleşmeleri: Apartman/Blok/Site ile ilgili her türlü hizmette, hukuk şemsiyesi altında ve sitenin standart ihtiyaçlarını içeren sözleşmelerin hazırlanması.
Hizmet Şartnameleri : Sitenin Yönetim ve Yürütme Kurullarının alacağı hizmetlerin veya yaptıracağı işin içeriğinin teknik ve lojistik olarak detaylandırılmasıdır.İnşaat Tadilat Projeleri, Mekanik-Elektrik-Elektronik Teknik Bakım Şartnameleri, Temizlik Şartnameleri, Güvenlik Şartnamesi, Yemek Şartnameleri, Bitki Bakım Şartnamesi, Zararlı Mücadele Şartnamesi v.b.
Sözleşme ve Şartname Denetleme Raporlamaları: Hizmetin yapılmış olan mevcut sözleşme ve şartnamelere uygun olarak verilip verilmediğinin belirli periyodlarda denetlenip Yürütme Kuruluna raporlanması çalışmasıdır.