KMK Esaslarına Göre Hukuki Yönetim Hizmetleri

Apartman /Apartman/Blok/Site Ana yapısında, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan yöneticilik görevlerinin yerine getirilmesi. Gerekli ve yasal yönetim sisteminin oluşturulması.